title

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023
Thứ hai, 16/01/2023, 15:42 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 33-TB/UBND về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023, như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ tết Âm lịch năm 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 05 tháng Giêng năm Quý Mão). Đợt nghỉ này bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghỉ tết Âm lịch bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng pháp luật.

4. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ Lễ nêu trên.

5. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện:

- Vận động, nhắc nhở, hướng dẫn treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

- Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

6. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh, làm đẹp các khu vực khu dân cư, chợ, trường học, công sở và các tuyến đường; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động Nhân dân thực hiện tốt Thông báo này./.

 

Tải Thông báo về xem (tại đây).

H.M.T

Số lượng lượt xem: 51
Tin đã đưa