title

Thông báo điều chỉnh nội dung Thông báo số 6598/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện
Thứ hai, 15/05/2023, 15:52 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 15/05/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2949/TB-UBND về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 6598/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện, theo đó điều chỉnh từ hộ ông Lê Thanh Tùng thành bà Lê Thanh Tùng do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản.

Các nội dung Thông báo số 6598/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện không đề cập tại Thông báo này vẫn giữ nguyên.

 

Xem chi tiết (tải về) nội dung:

- Thông báo số 6598/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện tại đây.

- Thông báo số 2949/TB-UBND ngày 15/05/2023 của UBND huyện tại đây.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Số lượng lượt xem: 45
Tin đã đưa