title

Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020
Thứ bảy, 09/01/2021, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 07 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 52/TB-UBND về điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020

 

Tải Thông báo về xem (tại đây).

Tin mới hơn
Tin đã đưa