title

Thông báo hủy kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2)
Thứ sáu, 19/02/2021, 16:42 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 19/02/2021, UBND huyện đã có quyết định thông báo về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) được công nhận theo Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 14/02/2020.

 

 

Xem chi tiết nội dung các Quyết định:

- Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 về hủy kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2).

- Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2).

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Tin mới hơn
Tin đã đưa