title

Thông báo công khai giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện
Thứ bảy, 30/01/2021, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/01/2021, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 456/TB-UBND về công khai giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021

 

Theo đó, giá thóc thu  thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện là 5.500đ/kg đối với các đối tượng là tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định hiện hành.Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Tr.Hiếu

Tin đã đưa