title

Tài liệu ôn tập phỏng vấn (Vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 1)
Thứ hai, 10/08/2020, 10:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Để chuẩn bị tốt phần phỏng vấn kiến thức chung và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (Vòng 2) xét tuyển viên chức tài liệu ôn tập của các đơn vị.

 

 

Xem hoặc tải về tài liệu ôn tập của các đơn vị sau:

- Ban Quản lý rừng phòng hộ: Thông báo số 03/TB-HĐXTVCBQLRPH

- Trung tâm Văn hóa: Thông báo số 03/TB-HĐXTVCTTVH

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên: Thông báo số 03/TB-HĐXTVCTTGDNN-GDTX

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Tin mới hơn
Tin đã đưa