title

Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ bảy, 08/12/2018, 03:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Báo cáo số 249/BC-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND huyện về sơ kết thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Nguồn: Website Bộ Y tế

Tin mới hơn
Tin đã đưa