title

Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020
Thứ sáu, 14/08/2020, 16:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị (Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Văn hóa) đã ban hành quyết định về nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020.

 

 

Xem toàn bộ nội dung nội quy phỏng vấn các đơn vị:

- Ban Quản lý rừng phòng hộ tại Quyết định số 05/QĐ-HĐXTVCBQLRPH

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 05/QĐ-HĐXTVCTTGDNN-GDTX

- Trung tâm Văn hóa tại Quyết định số 05/QĐ-HĐXTVCTTVH

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Tin mới hơn
Tin đã đưa