title

Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020 (Đợt 2)
Thứ ba, 24/11/2020, 08:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị thông báo nội quy phỏng vấn vấn xét tuyển viên chức năm 2020 (Đợt 2) theo Kế hoạch số 3211/KH-UBND ngày 30/06/2020 của UBND huyện.

 

 

Nội quy phỏng vấn của 25 đơn vị gồm:

1. Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Chuyên biệt Cần Thạnh

2. Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Mầm non Doi Lầu

3. Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Mầm non Tam Thôn Hiệp

4. Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Mầm non Lý Nhơn

5. Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Mầm non Long Hòa

6. Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Mầm non Thạnh An

7. Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Mầm non Đồng Tranh

8.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Tiểu học An Nghĩa

9.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Tiểu học An Thới Đông

10.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Tiểu học Bình Mỹ

11.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Tiểu học Bình Phước

12.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Tiểu học Bình Khánh

13.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Tiểu học Cần Thạnh

14.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Tiểu học Cần Thạnh 2

15.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Tiểu học Doi Lầu

16.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Tiểu học Hòa Hiệp

17.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Tiểu học Lý Nhơn

18.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Tiểu học Tam Thôn Hiệp

19.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Tiểu học Thạnh An

20.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường Tiểu học Vàm Sát

21.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường THCS Bình Khánh

22.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường THCS Cần Thạnh

23.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường THCS Doi Lầu

24.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường THCS Long Hòa

25.  Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trường THCS Lý Nhơn

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Tr.Hiếu

Tin mới hơn
Tin đã đưa