title

Nội dung ôn tập sát hạch tuyển dụng công chức xã không qua thi tuyển, xét tuyển
Thứ tư, 20/01/2021, 15:53 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 04/TB-HĐKTSH về nội dung ôn tập sát hạch tuyển dụng công chức xã không qua thi tuyển, xét tuyển

 

Tải Thông báo về (tại đây).

 

Tải Quyết định ban hành Nội quy (tại đây).

Tin mới hơn
Tin đã đưa