title

Nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Dũng, chủ tịch Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thứ sáu, 26/03/2021, 14:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 25 tháng 03 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Thông báo số 28/TB-UBBC về Nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Dũng, chủ tịch Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 ttại kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tải Thông báo về xem (tại đây).

Tin mới hơn
Tin đã đưa