title

Nội dung dự kiến kỳ họp thứ XI HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ hai, 18/05/2020, 16:17 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 18/5/2020 HĐND huyện thông báo về nội dung dự kiến kỳ họp thứ XI HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem nội dung chi tiết Thông báo số 88/TB-HĐND ngày 18/5/2020 tại đây

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Nguồn: Website Bộ Y tế

Tin mới hơn
Tin đã đưa