title

Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố làm việc với các Hội đoàn thể huyện
Thứ ba, 12/09/2023, 09:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 12/9/2023, tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, NHCSXH Thành phố đã có buổi làm việc với 04 Hội đoàn thể huyện (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Huyện Đoàn). Tham dự buổi làm việc về phía NHCSXH TP gồm có ông Nguyễn Mạnh Thủy, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ NHCSXH TP, Trưởng Đoàn và các cán bộ NHCSXH TP; về phía các tổ chức chính trị - xã hội huyện có sự tham dự của lãnh đạo và cán bộ chuyên trách quản lý nguồn vốn ủy thác.

 

 

Tại buổi làm việc, 04 tổ chức chính trị - xã hội huyện đã thông tin tóm tắt tình hình thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, cụ thể:

Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, tổng dư nợ ủy thác qua 04 tổ chức chính trị - xã hội đạt 580.173 triệu đồng, chiếm 99,99% tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện, tăng 45.590 triệu đồng (8,53%, cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân của hệ thống ngân hàng) so với cuối năm 2022. Nợ quá hạn 2.643 triệu đồng, giảm 273 triệu đồng (-9,36%) so với cuối năm 2022, chiếm 0,46% tổng dư nợ ủy thác.

Hiện nay, 04 tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý 230 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, trong 08 tháng đầu năm 2023, số Tổ xếp loại tốt đạt 187 Tổ, chiếm 81,30%/tổng số Tổ; Tổ xếp loại khá đạt 33 Tổ, chiếm 14,34%/tổng số Tổ; Tổ xếp loại trung bình đạt 09 Tổ, chiếm 3,91%/tổng số Tổ; không có Tổ xếp loại yếu.

Trong 08 tháng đầu năm 2023, các tổ chức chính trị - xã hội đã giới thiệu để NHCSXH giải ngân số tiền là 137.456 triệu đồng (bằng 119,6% so với cùng kỳ năm 2022) cho 3.378 lượt hộ trong đó có 1.007 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, 1.111 lao động, 162 học sinh sinh viên,…

Về công tác kiểm tra, giám sát, các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra, bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 theo quy định, phối hợp với NHCSXH huyện tập huấn nghiệp vụ cho Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Ông Nguyễn Mạnh Thủy, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ NHCSXH TP, Trưởng Đoàn đã ghi nhận kết quả thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của các tổ chức chính trị - xã hội, trong 08 tháng đầu năm 2023, chất lượng hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tiếp tục được củng cố và nâng cao, đặc biệt là nợ quá hạn giảm, chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội cần lưu ý chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là hằng năm phải kiểm tra ít nhất 90% tổ viên trong Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

PTL

Số lượng lượt xem: 276
Tin mới hơn
Tin đã đưa