title

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp giao ban với các Hội đoàn thể
Thứ tư, 11/10/2023, 13:37 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 11/10/2023, tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã diễn ra buổi họp giao ban định kỳ giữa NHCSXH với các tổ chức Hội nhận ủy thác. Tham dự buổi họp gồm có Giám đốc và cán bộ tín dụng NHCSXH huyện; lãnh đạo Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện và Huyện Đoàn; thường trực Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn có nhận ủy thác từ NHCSXH.

 

 

Trong 09 tháng đầu năm 2023, việc quản lý vốn tín dụng chính sách của các tổ chức Hội nhận ủy thác tiếp tục được duy trì tốt, đã giúp chuyển tải nguồn vốn ưu đãi kịp thời đến với các đối tượng chính sách với số tiền 151.058 triệu đồng, bằng 126% so với cùng kỳ năm 2022, với 3.706 lượt hộ vay vốn, nâng tổng dư nợ đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 đạt 582.491 triệu đồng, tăng 47.780 triệu đồng so với năm 2022. Hiện tại, có 11.369 (xấp xỉ 60% tổng số hộ dân toàn huyện) hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, không để ứ đọng vốn, từ đó đã góp phần giúp 1.133 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn làm ăn, ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo; 1.174 lao động được vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; 2.464 công trình nước sạch, công trình vệ sinh được xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa; 202 lượt học sinh sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập; … Hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Qua việc sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đã xuất hiện nhiều mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và tăng dần vị thế trong xã hội, đồng thời từng bước tiếp cận với cơ chế thị trường, đặc biệt là từng bước hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi.

Các tổ chức Hội nhận ủy thác cũng đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác nhận ủy thác cho vay và đã thực hiện kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch.

Bên cạnh đó, trong 09 tháng đầu năm 2023, NHCSXH huyện đã cùng với các tổ chức Hội nhận ủy thác tổ chức tập huấn theo cách “cầm tay, chỉ việc” đối với Ban Quản lý các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, kết quả đã có 229/229 Tổ trưởng tham gia tập huấn, đạt tỷ lệ 100%/tổng số Tổ; sau tập huấn, các học viên đã nắm bắt được nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn, nâng cao kỹ năng quản lý cho Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, từ đó thực hiện các nhiệm vụ khoa học, quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương.

Kết luận buổi họp, ông Phan Trọng Lữ, Giám đốc NHCSXH huyện đề nghị trong 03 tháng cuối năm 2023 các tổ chức Hội nhận ủy thác phối hợp với NHCSXH thực hiện những nội dung sau:

(i) Rà soát, sắp xếp hồ sơ của Hội đoàn thể và của Tiết kiệm và vay vốn.

(ii) Công tác kiểm tra, giám sát của Hội đoàn thể.

(iii) Xử lý nợ đến hạn và triển khai cho vay vốn 03 tháng cuối năm.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

PTL

Số lượng lượt xem: 169
Tin mới hơn
Tin đã đưa