angle-left Lịch tiếp công dân quý III năm 2019

Ngày 24 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Thông báo số 342/TB-VP về Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ

Tải về xem tại đây.

Nguồn: Website Bộ Y tế