Lịch làm việc tuần 47 từ 16/11/2020 đến 21/11/2020
Thứ bảy, 14/11/2020, 10:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 16/11/2020 đến 21/11/2020

 

Tải về xem (tại đây).