angle-left Lịch làm việc tuần 35 từ 24/8/2020 đến 29/8/2020

Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 24/8/2020 đến 29/8/2020

 

Tải về xem (tại đây).

Hồ Minh Truyền