Lịch làm việc tuần 04, tuần 05 từ 20/01/2020 đến 01/02/2020
Thứ sáu, 17/01/2020, 18:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 20/01/2020 đến 01/02/2020