Lịch làm việc tuần 03 từ 13/01/2020 đến 18/01/2020
Thứ bảy, 11/01/2020, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 13/01/2020 đến 18/01/2020