Lịch làm việc tuần 02 từ 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020
Thứ sáu, 03/01/2020, 17:14 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020

 

 

 

Số lượng lượt xem: 18975
Xem theo ngày:
Xem
Xem theo ngày:
Xem