Lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cần Giờ
Thứ ba, 30/11/2021, 09:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/11/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/12/2021
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
2021120701 BDQHSDD2021_2030_H.CanGio_LAYYKIEN_1.12.pdf
Số lượng lượt xem: 679