Lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cần Giờ
Thứ năm, 12/01/2023, 10:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/01/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 14/02/2023
Trích yếu: Ngày 12/01/2023, UBND huyện đã có Thông báo số 242/TB-UBND để thông báo việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cần Giờ nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, là căn cứ pháp lý cho các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu về đất để phát triển có hiệu quả các ngành, các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2023
Tài liệu đính kèm:
Thông báo số 242 ve lấy ý kiến 2023.pdf
Báo cáo thuyết minh KH sử dụng đất năm 2023 - Dự thảo.pdf
Bản đồ Lấy ý kiến KHSDD Năm 2023.jpg
BIỂU 01 - Hiện trạng sử dụng đất năm 2022.pdf
BIỂU 4 - Danh mục công trình, dự án thực hiện trong KH sử dụng đất năm 2023.pdf
BIEU 10 - KH sử dụng đất năm 2023.pdf
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 126