Kỳ họp lần thứ XIII - HĐND huyện Cần Giờ Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ hai, 21/12/2020, 10:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong hai ngày 17 và 18/12/2020, tại hội trường UNBD huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ 13. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

 

Sau kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các nghị quyết như sau:

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách năm 2019.

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, thu - chi ngân sách địa phương năm 2021

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 05 năm (2016-2021) và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2021

- Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2021-2025

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND Kết quả giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2018, 2019

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Tr.Hiếu

(VP.UBND huyện)