Kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân thị trấn Cần Thạnh, khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Phiên bất thường
Thứ ba, 05/11/2019, 09:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 05/11, Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn Cần Thạnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 triệu tập các đại biểu tổ chức kỳ họp lần thứ 15 - phiên họp bất thường. Tham dự có đồng chí Trần Văn Đức - Huyện ủy viên - Phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; đồng chí Cổ Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; cùng các đồng chí đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Cần Thạnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết, chấp thuận miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị trấn, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đại biểu tham dự kỳ họp biểu quyết

Lãnh đạo thị trấn Cần Thạnh tặng hoa cho các đồng chí trúng cử các chức danh ra mắt tại kỳ họp

 

Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị trấn Cần Thạnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, các đại biểu đã tín nhiệm bầu đồng chí Trần Thị Thanh Thanh - cán bộ Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Cần Thạnh; bầu đồng chí Huỳnh Thanh Vân - cán bộ Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh; đồng chí Ngô Thị Hồng Thắm - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Cần Thạnh giữ chức vụ Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị trấn Cần Thạnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

KL

Số lượng lượt xem: 514
Tin đã đưa