title

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới Khóa II/2023
Thứ năm, 31/08/2023, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 31/8, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới Khóa II/2023 cho 22 học viên là đảng viên dự bị ở các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện, các chi bộ ngành dọc trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi lễ Khai giảng, đồng chí Cổ Thị Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết, qua những chuyên đề được nghiên cứu tại lớp bồi dưỡng cũng như hoạt động thực tế tại cơ sở sẽ là nền tảng, định hướng để mỗi đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là điều kiện cần và đủ để xét chuyển đảng chính thức cho các đảng viên.

 

 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cổ Thị Ngọc Điệp phát biểu tại buổi Khai giảng

      Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới Khóa II/2023 được tổ chức vào thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 31/8 - 28/9/2023.

 

 

Quang cảnh buổi Lễ

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển KTXH của Đảng…

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

TT

Số lượng lượt xem: 60
Tin mới hơn
Tin đã đưa