title

Kế hoạch khắc phục các điểm hạn chế Chỉ số cải cách hành chính (PAR - Index) của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ năm 2021, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Thứ bảy, 16/04/2022, 21:03 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1797/KH-UBND về khắc phục các điểm hạn chế Chỉ số cải cách hành chính (PAR - Index) của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ năm 2021, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

 

Tải Kế hoạch về xem (tại đây).

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Số lượng lượt xem: 44
Tin mới hơn
Tin đã đưa