title

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng
Thứ tư, 27/05/2020, 18:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đã ban hành Thông báo số 05/TB-HĐXTVC về Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

 

Tải thông báo về xem (tại đây).

H.M.T

Số lượng lượt xem: 1128
Tin mới hơn
Tin đã đưa