title

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng
Thứ tư, 27/05/2020, 18:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đã ban hành Thông báo số 05/TB-HĐXTVC về Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

 

Tải thông báo về xem (tại đây).

H.M.T

Tin mới hơn
Tin đã đưa