title

Kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị năm 2020 (đợt 2)
Thứ sáu, 25/12/2020, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo về công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) của 25 đơn vị.

 

 

Thông tin cụ thể như sau:

1. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường CHUYÊN BIỆT CẦN THẠNH

2. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường MN DOI LẦU

3. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường MN ĐỒNG TRANH

4. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường MN LONG HÒA

5 . TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường MN LÝ NHƠN

6. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường MN TAM THÔN HIỆP

7. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường MN THẠNH AN

8. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường TH AN NGHĨA

9. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường TH AN NGĨA

10. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường TH BÌNH KHÁNH

11. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường TH BÌNH MỸ

12. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường TH BÌNH PHƯỚC

13. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường TH CẦN THẠNH 2

14. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường TH CẦN THẠNH

15. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường TH DOI LẦU

16 . TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường TH HOÀI HIỆP

17. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường TH LÝ NHƠN

18. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường TH TAM THÔN HIỆP

19. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường TH THẠNH AN

20. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường TH VÀM SÁT

21. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường THCS BÌNH KHÁNH

22.  TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường THCS CẦN THẠNH

23. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường THCS DOI LẦU

24. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường THCS LONG HÒA

25. TB công nhận kết quả trúng tuyển viên chức trường THCS LÝ NHƠN

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Tr.Hiếu

Tin mới hơn
Tin đã đưa