title

Kết quả kỳ họp thứ IV - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thứ sáu, 15/07/2022, 11:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kỳ họp thứ Tư của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức vào ngày 11, 12/7/2022 tại Hội trường UBND huyện. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tọa kỳ họp gồm ông Lê Minh Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Nho - Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự có bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND thành phố; ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét và cho ý kiến các nội dung báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2022; thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua thảo luận và chất vấn đối với UBND huyện.

Theo đó, các Nghị quyết đã thông qua tại Kỳ họp thứ 4 HDND huyện Khóa XI, Nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm :

  1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách huyện và phương án phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2021;
  2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện về thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022;
  3. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022;
  4. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025);
  5. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022;
  6. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện về cho ý kiến tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022;
  7. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện về phát triển thanh niên huyện Cần Giờ giai đoạn 2022 - 2030;
  8. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện Cần Giờ khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
  9. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện về kết quả giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021);
  10. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện về chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của HĐND huyện.
Số lượng lượt xem: 147
Tin đã đưa