Kết quả kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thứ ba, 22/12/2020, 08:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 296/TB-HĐND về kết quả kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

Tải Thông báo về xem (tại đây).

Hồ Minh Truyền