Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thứ sáu, 17/07/2020, 09:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong hai ngày 13 và 14/7/2020, tại Hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ 11. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

Xem toàn bộ nội dung Thông báo số 157/TB-HĐND

 

Chủ tọa kỳ họp gồm ông Nguyễn Quyết Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Nho - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; bà Cổ Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tham dự có ông Triệu Đỗ Hồng Phước - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; bà Đoàn Thị Ngọc cẩm - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND thành phố; ông Lê Minh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, cán bộ trẻ 3 chương trình, thành viên Câu lạc bộ cán bộ trẻ huyện và đại diện cử tri trên địa bàn huyện.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét và cho ý kiến các nội dung báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và thông báo của Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020; tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua thảo luận và chất vấn đổi với thành viên UBND huyện.

Một số nội dung chính được thông qua tại kỳ họp như sau:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020.

Sau khi xem xét báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, HĐND huyện đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân và đã đạt được những kết quả quan trọng trong điều kiện phát triển kinh tế của huyện còn khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19; cụ thể như sau:

* Về phát triển kinh tế: Tăng trưởng tổng giá trị sản xuất đạt 93,5% và bằng 39% chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND huyện. Tổng mức đầu tư toàn xã hội chiếm 49,6% tống giá trị sản xuất và đạt 34,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 79,37% so với kế hoạch vốn thành phố giao. Thu ngân sách ước đạt 48,58% dự toán (chi tiêu Nghị quyết đến cuối năm đạt 100% dự toán). Hoàn thành Chương trình nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã An Thới Đông, giữ vững kết quả đạt chuẩn nông thôn mới 05 xã, đạt 17/19 tiêu chí phát triển toàn diện thị trấn cần Thạnh giai đoạn 2016 - 2020 và đat 08/9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện.

* Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Công tác chăm lo cho hộ dân thuộc diện chính sách, hộ nghèo, khó khăn được quan tâm thực hiện tốt, đặc biệt triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế để hộ nghèo có nguồn thu nhập ổn định; phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm hộ nghèo và nâng mức thu nhập của hộ nghèo theo chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND. Chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt; công tác phối hợp trong khám chữa bệnh cho nhân dân, tiếp nhận, quản lý các đối tượng cách ly y tế và triển khai các biện pháp ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn. Tính đến nay, có 34/38 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, tăng 02 trường, đạt tỷ lệ 89,47%; 27/38 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 71,05%. Đã triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn huyện.

* Lĩnh vực quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội: Quản lý đất đai, xây dựng, đô thị được tập trung chỉ đạo thực hiện, tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý các vi phạm, ngăn chặn lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, sai phép, tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế các hộ không tự giác di dời bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, đã lan tỏa đến một số hộ tự nguyện tháo dỡ, di dời. Thực hiện nhiều chương trình hưởng ứng Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” được nhân dân hưởng ứng tham gia, nâng cao nhận thức người dân, cải thiện môi trường sống ở các khu vực. Thực hiện tốt công tác thu gom xử lý nước thải và chất thải rắn sinh hoạt, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 100%.

Công tác cải cách hành chính có tiến bộ, từng bước khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính trễ hạn so với cùng kỳ năm 2019. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự, triển khai thực hiện đạt hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tấn công trấn áp các loại tội phạm, điều tra khám phá án hình sự đạt 91,6%, kéo giảm 58,3% số người chết do tai nạn giao thông so với 6 tháng đầu năm 2019, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND.

* Về xây dựng nông thôn mới: Toàn bộ 06/6 xã trên địa bàn dã dược thành phố công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới và huyện đạt 08/09 tiêu chí; thị trấn Cần Thạnh cơ bản đạt 17/19 tiêu chí theo Đề án phát triển toàn diện thị trấn giai đoạn 2019-2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội huyện trong 6 tháng đầu năm cũng còn những khó khăn, hạn chế như:

- Tổng giá trị sản xuất trên chỉ đạt 93,5% so với cùng kỳ năm 2019 trong khi chỉ tiêu Nghị quyết đề ra tăng trưởng tổng giá trị sản xuất năm 2020 là 15,6%.

-  Chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp đạt rất thấp (có 05/40 doanh nghiệp được thành lập mới trong 6 tháng đầu năm).

-  Ý thức chấp hành quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông của một bộ phận tiểu thương và người dân chưa cao, vẫn còn tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường và xây dựng không phép. Tệ nạn xã hội gia tăng và tiềm ẩn nhiều phức tạp.

-  Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chưa kịp tiến độ làm ảnh hưởng tiến độ triển khai thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện trong năm 2020.

-  Đến nay chỉ có 01/16 hợp tác xã đăng ký và được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu hàng hóa theo quy định.

- Việc triển khai và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND thành phố về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020 còn hạn chế. Tỷ lệ hộ dân đăng ký vay hàng năm thấp và trong 6 tháng đầu năm 2020 chỉ có 17 hộ đăng ký vay.

- Tình trạng khai thác, đánh bắt thủy hải sản lạm sát vẫn còn nhiều.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020:

HĐND huyện thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu trong báo cáo của UBND huyện. Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo, điều hành các nội dung trọng tâm như: Tiếp tục ổn định kinh tế, kiểm soát giá cả, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; huy động mọi nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các dự án đã có chủ trương của thành phố. Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, cải thiện môi trường, phòng ngừa thiên tai, sạt lở. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; hoàn thành 20 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

3. Các ý kiến thảo luận, chất vấn tại kỳ họp:

Tại phiên thảo luận, chất vấn tại kỳ họp có 11 lượt đại biểu chất vấn với các câu hỏi có nội dung rõ ràng, đúng trọng tâm, thể hiện sự sâu sát của đại biểu và chuyển tải được sự quan tâm, bức xúc của cử tri đến UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ và Công an huyện. Không khí chất vấn thẳng thắn, có trách nhiệm, đối thoại với tinh thần xây dựng cao. Nội dung trả lời chất vấn của các ủy viên UBND huyện đã đi thẳng vào các nội dung đại biểu đặt ra, nêu được nguyên nhân, xác định trách nhiệm và giải pháp thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu của đại biểu.

Cuối phiên chất vấn, đồng chí Nguyễn Quyết Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận các ẸĨải pháp mà UBND huyện đã đề ra trước HĐND huyện, đồng thời đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung, giải pháp đã được thông qua tại kỳ họp.

4. Biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Tại kỳ họp, Đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Đoàn Văn Phải và ông Dương Văn Thư; bầu bổ sung ông Huỳnh Viết Tuấn - Trưởng Công an huyện và bà Võ Thị Diễm Phượng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện giữ chức vụ Ủy viên UBND huyện cần Giờ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5. Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp: HĐND huyện đã thông qua 13 nghị quyết.

1. Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020.

2. Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND huyện.

3. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/HU ngày 03/12/2018 của Huyện ủy gắn với thực hiện Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND thành phố.

4. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

5. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 và phương án phân bổ kết dư ngân sách năm 2019.

6. Nghị quyết về thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020.

7. Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách xã, thị trấn năm 2020.

8. Nghị quyết về cho ý kiến tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020.

9. Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và công tác chuẩn bị năm học mới 2020 - 2021.

10. Nghị quyết về hỗ trợ tạm thời cho học sinh cư trú tại Doi Mỹ Khánh, Tắc Sông Chà, ấp Bình Mỹ và Kinh Tần, ấp Bình Trường xã Bình Khánh.

11. Nghị quyết về miễn nhiệm ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

12. Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

13. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Các nghị quyết trên được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của huyện cần Giờ, thông báo trên Đài Truyền thanh huyện, xã, thị trấn và gửi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện).

Trên đây là kết quả kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường trực HĐND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và cử tri trên địa bàn huyện biết.