title

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2021
Thứ ba, 14/12/2021, 10:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 12 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 03/BC-ĐKT về Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 1387/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2021;

Theo đó, từ ngày 02/11/2021 - 08/12/2021, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 đã tiến hành kiểm tra:

- Trực tiếp tại 06 cơ quan, đơn vị: Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn, Thạnh An,

- Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính gián tiếp tại 10 cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện và 05 Ủy ban nhân dân xã, thị trấn còn lại.

Kết quả kiểm tra theo Báo cáo đính kèm

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Số lượng lượt xem: 71
Tin mới hơn
Tin đã đưa