Kế hoạch tồ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với Nhân dân trên địa bàn xã Bình Khánh
Thứ ba, 10/11/2020, 12:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 259/KH-HĐND về tồ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với Nhân dân trên địa bàn xã Bình Khánh

 

 

Tải Kế hoạch về xem (tại đây).

Hồ Minh Truyền