Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thứ ba, 22/12/2020, 09:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 297/KH-HĐND về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Tải Kế hoạch về xem (tại đây).

Hồ Minh Truyền