title

Huớng dẫn việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi làm thủ tục thanh toán qua Kho bạc Nhà nước huyện Cần Giờ
Thứ tư, 10/01/2024, 11:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 10/01/2024, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Giờ bản huớng dẫn việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi làm thủ tục thanh toán qua KBNN. Theo đó, khi thanh toán khối lượng hoàn thành của các hợp đồng thuộc dự án xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sờ vật chất từ ngân sách nhà nước (NSNN) sẽ phải trích nộp 1 % tổng giá trị khối lượng hoàn thành chưa thuế VAT vào NSNN. Cụ thể như sau:

Các trường hợp phải trích nộp:

- Các hợp đồng thi công xây dựng (bao gồm xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị) sử dụng vốn đầu tư công;

- Các họp đồng bảo trì sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất mà có tổng giá trị dự toán từ 500 triệu đồng trở lên.

Các trường hợp không thực hiện trích nộp bao gồm:

- Khi tạm ứng theo hợp đồng;

- Các hợp đồng tư vấn (bao gồm tư vấn quàn lý dự án);

- Các khoản chi quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện;

- Các khoản chi chi giải phóng mặt bằng, chi đối với các dự án do dân tự làm;

- Các khoản chi phí đầu tư xây dựng của các dự án, công trình thuộc ngân sách xã có tổng mức đầu tư dưới 01 tỷ đồng;

- Các trường hợp người nộp thuế chứng minh đã nộp đầy đủ tiền thuế vào NSNN.

Bạn đọc có thể tham khảo văn bản hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước cần Giờ (đính kèm) để xác định chính xác đối tượng phải trích nộp 1% tổng giá trị khối lượng hoàn thành chưa thuế VAT khi thanh toán chi phí xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất từ nguồn NSNN qua KBNN.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 50
Tin mới hơn
Tin đã đưa