Hướng dẫn Công dân khai báo Y tế
Thứ hai, 16/03/2020, 12:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về thực hiện khai báo y tế toàn dân, mời bạn tham gia thực hiện khai báo y tế toàn dân

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN KHAI BÁO Y TẾ

 

 

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố