title

Hội nghị Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện năm 2022
Thứ năm, 12/01/2023, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều ngày 12/01, tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện năm 2022.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; các đồng chí thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; lãnh đạo các hội, đoàn thể huyện; đồng chí Phan Trọng Lữ, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; tổ Tiết kiệm và vay vốn các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

 

Theo báo cáo hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2022, doanh số cho vay trong năm 2022, đạt 173.547 triệu đồng, bằng 172% so với năm 2021, với 4.397 lượt hộ vay vốn. Một số chương trình có doanh số cho vay lớn như: Giải quyết việc làm 79.249 triệu đồng; hỗ trợ giảm nghèo 64.328 triệu đồng, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 16.746 triệu đồng, Học sinh sinh viên 12.020 triệu đồng,… Doanh số thu nợ trong năm 2022, đạt 122.595 triệu đồng, bằng 189% so với năm 2021, chiếm tỷ lệ 70%/doanh số cho vay, góp phần đáng kể trong việc tạo lập nguồn vốn để cho vay quay vòng các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Tổng dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 đạt 534.711 triệu đồng, tăng 50.797 triệu đồng so với cuối năm 2021, tỷ lệ tăng 10,50%, đạt 103,55% so với kế hoạch, với 11.248 khách hàng còn dư nợ.

Trong năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tích cực chuyển tải nguồn vốn ưu đãi kịp thời đến với các đối tượng chính sách, với số tiền 173 tỷ 547 triệu đồng, bằng 172% so với năm 2021, với 4.397 lượt hộ được vay vốn.

Hiện tại, có 11.248 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, không để ứ đọng vốn, từ đó đã góp phần giúp 1.448 hộ nghèo, hộ cận nghèo có vốn làm ăn, ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo; 1.720 lao động được vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; 1.732 công trình nước sạch, công trình vệ sinh được xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa; 322 lượt học sinh sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập, không phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí; 40 hộ gia đình thuộc diện có đất bị thu hồi ổn định cuộc sống; 01 hợp tác xã vay trả lương phục hồi sản xuất với 03 lao động được hỗ trợ, … Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Qua việc sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã xuất hiện nhiều mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và tăng dần vị thế trong xã hội; đồng thời, từng bước tiếp cận với cơ chế thị trường, đặc biệt là từng bước hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trong xã hội đối với các đối tượng phục vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nhìn chung, chất lượng tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được củng cố và nâng cao, nợ quá hạn đã giảm so với năm 2021. Chất lượng tín dụng chính sách cấp xã trong năm 2022 toàn huyện cũng như 100% xã, thị trấn đều được xếp loại tốt; chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn cũng được nâng cao hơn so với năm 2021. Công tác phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng đã có những chuyển biến tốt, từng bước đưa công tác ủy thác, quản lý tín dụng chính sách theo quy định của Chính phủ đi vào nề nếp; công tác bình xét cho vay tại các Tổ Tiết kiệm và vay vốn được tổ chức công khai, có sự giám sát, chứng kiến của Trưởng ấp, khu phố và người đại diện đoàn thể nhận ủy thác.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho 05 tập thể và 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2022.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

KL

Số lượng lượt xem: 441
Tin mới hơn
Tin đã đưa