title

Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thứ ba, 28/02/2023, 14:47 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 28/2, tại Ban Chỉ huy (BCH) Quân sự huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có đ/c Nguyễn Ngọc Xuân, UV. BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện; đ/c Châu Văn Go, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cùng đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện và BCH Quân sự các xã, thị trấn.

 

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Xuân, UV. BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN huyện trao tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục GDQP&AN năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng từ huyện đến các xã, thị trấn đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành kế hoạch, hướng dẫn, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác GDQP&AN thực hiện kịp thời, bảo đảm quy chế hoạt động của Hội đồng. Công tác GDQP&AN cho các đối tượng cán bộ, công chức, đảng viên và học sinh ngày càng được nâng lên cả về nội dung và hình thức, làm chuyển biến về nhận thức, suy nghĩ và hành động, góp phần thực hiện có hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Nỗ lực thực hiện công tác giáo dục và an ninh, cơ quan thường trực Hội đồng GDQP&AN huyện đã tham mưu cử 01 đồng chí cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7, cử 19 cán bộ thuộc đối tượng 3 đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh ở trường quân sự thành phố và mở 8 lớp bồi dưỡng, phổ biến, cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 và đối tượng khác trên địa bàn huyện.

Hạn chế trong công tác GDQP&AN thời gian qua là việc khảo sát nắm các đối tượng đôi lúc chưa được chặt chẽ; công tác cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh ở một số cơ quan, đơn vị có lúc quân số tham gia các lớp còn thiếu; các xã, thị trấn báo cáo, lập danh sách các đối tượng về Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn chậm; công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, Hội đồng GDQP&AN tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4, đối tượng khác, theo phân cấp một số xã, thị trấn chưa đạt kết quả cao…

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Hội đồng GDQP&AN huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác GDQP&AN của Đảng và Nhà nước, Quân khu và Thành phố. Trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai toàn diện, sâu rộng, thường xuyên có nền nếp, đi vào chiều sâu công tác GDQP&AN, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới cho toàn dân, trọng tâm là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở…

Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 11 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2022.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

MC

Số lượng lượt xem: 689
Tin mới hơn
Tin đã đưa