title

Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Thứ sáu, 10/06/2022, 10:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều ngày 10/6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Tham dự có đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Bí thư các chi bộ trực thuộc; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, xã, - thị trấn; Giảng viên kiêm chức và báo cáo viên cấp huyện.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên Phạm Ngọc Hợi, Phó Phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Phạm Ngọc Hợi báo cáo tại hội nghị

Trong phần báo cáo, đồng chí Phạm Ngọc Hợi đã đi sâu vào phân tích những nội dung cốt lõi của chủ đề học tập năm 2022 như: Cán bộ là gốc của mọi sự thành công, sự cần thiết xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Tiên phong, gương mẫu; phẩm chất đạo đức; trình độ, năng lực; tác phong, phương pháp...

Quang cảnh hội nghị

Từng nội dung của Chuyên đề sẽ giúp cho các đại biểu tham dự cụ thể hóa các giải pháp thực tiễn trong công tác để thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Qua hội nghị đã giúp các đại biểu tham dự nắm vững nội dung của chủ đề năm 2022 để vận dụng thực hiện tại đơn vị và gắn với trách nhiệm tu dưỡng của mỗi cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần nêu gương và phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

TT

Số lượng lượt xem: 21
Tin mới hơn
Tin đã đưa