title

Giới thiệu tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật
Thứ hai, 16/05/2022, 10:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm kịp thời thông tin đến đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và Nhân dân trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp Cần Giờ đã tiến hành biên soạn 06 tài liệu (tờ gấp) tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về một số quy định liên quan như:

- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Tìm hiểu một số quy định về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

- Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

- Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

- Hướng dẫn quy trình thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử cùng với cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử;

- Hướng dẫn Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch.

Nay, Phòng Tư pháp thông tin, giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp Nhân dân được biết để nghiên cứu, tìm hiểu phục vụ trong quá trình học tập, sinh hoạt và làm việc.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

K. Hiền

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 750
Tin mới hơn
Tin đã đưa