File âm thanh hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng âm thanh đến người dân
Chủ nhật, 02/08/2020, 17:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã xuất bản hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

huong dan phong chong covid.mp3

Tải file âm thanh về tại đây.

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố