title

Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Thứ ba, 12/10/2021, 10:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện xin thông tin đến tổ chức, cá nhân danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả qua Dịch vụ bưu chính công ích về danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (Điện thoại: 028 38740089)

Xem toàn bộ (tải về) Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại đây

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 133
Tin đã đưa