title

Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện
Thứ năm, 19/12/2019, 08:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

UBND huyện vừa ban hành Công văn số 6015/UBND ngày 19/12/2019 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện

Xem toàn văn hoặc tải về các văn bản liên quan

- Công văn số 6015/UBND ngày 19/12/2019

- Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2019 và phương án phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2020 kèm theo Công văn số 6015/UBND

- Các biểu mẫu kèm theo Công văn số 6015/UBND

Nguồn: Website Bộ Y tế

Số lượng lượt xem: 246