Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện
Thứ ba, 22/12/2020, 09:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 7042/UBND về công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện

 

 

Tải Công văn về xem (tại đây).

Hồ Minh Truyền