title

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thứ tư, 17/11/2021, 10:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

Tải Quyết định về xem (tại đây).

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Số lượng lượt xem: 40
Tin mới hơn
Tin đã đưa