Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ
Thứ ba, 12/01/2021, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ

 

Tải Quyết định về xem (tài đây).