title

Chung tay xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc
Thứ sáu, 04/10/2019, 10:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc là góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là trách nhiệm của nhiều ban ngành, nhiều tổ chức xã hội và của mỗi công dân. Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển của xã hội, góp phần xây dựng, tô thắm, làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa dân tộc; là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Chính vì vậy, công tác gia đình đã thực sự trở thành một chiến lược lớn, mang tầm quốc gia, luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng và quan tâm, công tác gia đình cũng ngày càng được triển khai một cách sâu rộng trong phạm vi toàn quốc.

Hộ gia đình tham gia hội thi nấu ăn Bữa cơm yêu thương

Gia đình ấm no, hạnh phúc là nội dung cốt lõi trong xây dựng đời sống văn hóa hiện nay. Vì vậy, những năm qua, công tác gia đình luôn được các cấp, ngành, đoàn thể từng bước triển khai, thực hiện có hiệu quả. Để gia đình hạnh phúc thì việc cùng nhau nuôi dạy con cái là điều vô cùng quan trọng. Chia sẻ về việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, anh Lê Văn Chà – xã An Thới Đông nói: “Ngày gia đình Việt Nam tôn vinh những gia đình hạnh phúc trong xã hội. Phụ nữ thời nay cũng tham gia công tác xã hội nên là người chồng cũng cần giúp đỡ phụ giúp vợ trong việc chăm sóc gia đình. Tôi cầu chúc cho tất cả gia đình trong xã hội luôn được hạnh phúc”

Ngày gia đình Việt Nam thật sự có ý nghĩa đối với mỗi gia đình, Ông Nguyễn Văn Nhiên - Xã Bình Khánh luôn mong muốn có nhiều hoạt động và mọi người luôn giữ vững gắn kết các thành viên trong gia đình để có thể nuôi dạy con cái được tốt hơn góp phần xây dựng nông thôn mới xã hội văn minh.

Công tác gia đình hiện nay được lồng ghép, phối hợp với các phong trào, chương trình như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, thực hiện Luật Hôn nhân - Gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhằm giúp cho mọi người ngày càng hiểu rõ hơn về giá trị của gia đình trong thời kỳ mới... Gia đình là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc cuộc đời của mỗi người, là mảnh đất phát huy sự tiến hóa của nhân loại, là một đơn vị luân lý, là tổ ấm tình cảm, bất kể chúng ta là ai, mọi thứ danh vọng, tiền bạc đều có thể đến rồi đi, cái duy nhất thuộc về bản thân chúng ta chính là gia đình. Mọi người hãy sống có trách nhiệm với gia đình của mình bằng những hành động thiết thực để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phương Chi

Tin mới hơn
Tin đã đưa