title

Cần Giờ - tự hào, kỳ vọng vào tiềm năng được khơi dậy
Thứ bảy, 24/04/2021, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Cần Giờ, địa danh đã trở nên thân quen đối với người dân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bào cả nước bởi lịch sử hào hùng trong hơn 300 năm hình thành và phát triển, với những kỳ tích oanh liệt trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Yêu nước, cứu nước, xả thân vì nước là truyền thống xuyên suốt quá trình lập làng, dựng nước, chiến đấu bảo vệ mảnh đất giàu tiềm năng, nhiều thách thức của cư dân cổ Cần Giờ, cư dân thời hiện đại với khoa học công nghệ tiến bộ hơn nhiều đã nối tiếp xây dựng vùng đất Cần Giờ đuổi kịp với các quận - huyện bạn cũng xuất phát từ tình yêu quê hương, đất nước.

Trong 45 năm đấu tranh cách mạng đánh Pháp, đuổi Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Cần Giờ đã không ngừng vượt qua mọi ghềnh thác thử thách, đối phó không biết bao nhiêu thủ đoạn, âm mưu và hành động tàn ác của kẻ thù, Rừng Sác Cần Giờ vẫn bền bỉ, đứng vững và ngoan cường, lần lượt làm nên những chiến thắng, góp phần đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lễ đón nhận danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" Lãnh đạo Thành phố thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu của Đảng bộ và nhân dân Cần Giờ Lãnh đạo Thành phố thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu "Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới" cho Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Giờ

Những ngày tháng Tư lịch sử này, Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Giờ đang nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2021, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Trong niềm vui trở thành huyện nông thôn mới của thành phố, chúng ta cùng nhau phát huy truyền thống anh hùng cách mạng để tiếp tục khẳng định huyện biển duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh, án ngữ vị trí yết hầu quan trọng trên con đường thủy huyết mạch từ biển Đông vào Thành phố đi lên bền vững trong thời gian tới.

Cần Giờ có vị trí rất quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển của thành phố với nhiều lợi thế, tiềm năng về kinh tế biển, du lịch sinh thái, truyền thống lịch sử gắn với phát huy giá trị rừng phòng hộ Cần Giờ - Khu dự trữ sinh quyển thế giới, góp phần phát triển bền vững xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đảng bộ huyện Cần Giờ đã xác định mục tiêu chung cho sự phát triển trong thời gian tới là: “Tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế bền vững theo hướng dịch vụ, nông nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế biển; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; phát huy giá trị Khu dự trữ sinh quyển thế giới, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng chính quyền đi đôi với tích cực cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị - xã hội và quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới”.

Trong thời gian tới Cần Giờ cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, tiến tới phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục tập trung chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng khai thác và phát huy thế mạnh về du lịch sinh thái rừng và biển, du lịch lịch sử. Tập trung lãnh đạo thực hiện chiến lược kinh tế biển gắn với nhiệm vụ an ninh - quốc phòng; nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế biển, làm giàu từ biển. Triển khai thực hiện chủ trương của thành phố về từng bước xây dựng huyện Cần Giờ trở thành đô thị biển, đô thị du lịch nghỉ ngơi và giải trí hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Cần Giờ phải giữ vững nâng cao tiêu chí huyện nông thôn mới vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận trong ngày 31/3/2021.

Cần Giờ tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt và gắn bó mật thiết với nhân dân, đáp ứng yêu cần nhiệm vụ chính trị của huyện. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Huyện ủy và các cấp ủy đối với hệ thống chính trị; phát huy mạnh mẽ, nâng cao vai trò điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động năng động, có hiệu lực và hiệu quả.

Song song đó, Cần Giờ phải luôn luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, cần xây dựng lực lượng vũ trang, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Gắn bó với dân để làm tốt công tác an ninh quốc phòng. Từ việc phát hiện kẻ xấu, người dân kịp thời đấu tranh với hoạt động xâm nhập, phá hoại của kẻ địch; đồng thời Cần Giờ phải kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng thành phố để kịp thời bảo vệ, ngăn chặn được các hoạt động phá hoại, nhằm góp phần tích cực bảo vệ sự bình yên của Thành phố, để Thành phố phát triển.

Tháng 4 lịch sử cùng đất nước, Đảng bộ và Nhân dân huyện Cần Giờ ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, giữ vững nền độc lập nước nhà của các thế hệ cha anh để càng nhận rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh nói chung, xây dựng và phát triển huyện Cần Giờ nói riêng ngày càng bền vững và đi lên.

Nguyễn Bích Lan

Tin đã đưa