title

Cần Giờ - Huyện nông thôn mới của thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhật, 18/04/2021, 13:33 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31/03/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 511/QĐ-TTg công nhận huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định cũng nêu rõ “giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Cần Giờ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay thành phố có bốn huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đường Lương Văn Nho – Thị trấn Cần Thạnh nhìn từ trên cao

Đạt được huyện nông thôn mới là cả một quá trình nỗ lực không ngừng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ngành thành phố, của cả hệ thống chính trị huyện Cần Giờ và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay, góp sức.

Từ năm 2008, Cần Giờ cùng thành phố bắt đầu thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008, Hội nghị Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (xuất phát điểm từ xã Lý Nhơn). Từ năm 2010 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và nhất là thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã tạo nên một Cần Giờ thay đổi rõ nét về kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, mỗi năm được đầu tư phát triển mạnh mẽ.

Cở sở vật chất ngành giáo dục được đầu tư hoàn chỉnh 

 Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được xây dựng khang trang

Cần Giờ xây dựng nông thôn mới từ xuất phát điểm thấp nhất thành phố. Cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên, môi trường sinh thái chưa được đầu tư, khai thác có hiệu quả. Thu nhập dân cư thấp. Trước khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người ở Cần Giờ đạt 15 triệu đồng/người/năm, còn chênh lệch nhiều so với mức trung bình của thành phố, hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ lớn. Năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm chiếm đến 43,6 % hộ dân của huyện.

Trước khi xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới, mỗi xã chỉ đạt từ 3 đến 5 tiêu chí thì đến tháng 4 năm 2016, toàn huyện có 06/06 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới – hoàn thành Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2015; được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đến cuối năm 2015, thu nhập bình quân của người dân nông thôn Cần Giờ đạt 28,5 triệu đồng/người/năm, tăng từ 1,5 đến 1,9 lần trước khi thực hiện Đề án. Năm 2017 đạt 43,78 triệu đồng/người/năm. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với năm 2015. Cần Giờ có nhiều chuyển biến, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, sản xuất nông nghiệp có bước tiến mới, tạo tiền đề để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đời sống của người dân được nâng lên

 

Một trong những con đường được bê tông hóa tại các xã nông thôn mới

Chúng ta có thể minh chứng bằng những con số để thấy được qua xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giờ có những phát triển vượt bậc như thế nào. Trước khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2010 chỉ đạt 20,6%. Đến nay, tỷ lệ lao động có việc làm trong lực lượng lao động toàn huyện đạt gần 96% (32.300 lao động có việc làm/36.800 lao động trong độ tuổi). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm vào năm 2010 là gần 44%, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Cần Giờ không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Hiện nay, hộ nghèo theo chuẩn 21 triệu đồng/người/năm của TP Hồ Chí Minh giảm chỉ còn 0,09%. Đến nay, huyện đã có 6/6 xã được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trong 10 năm qua, thành phố đã phân bổ kinh phí cho huyện Cần Giờ hơn 739.500 triệu đồng. Huyện đã triển khai đầu tư 464 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội theo Đề án xây dựng nông thôn mới các xã; trong đó có 267 công trình giao thông, 108 công trình thủy lợi, 54 công trình văn hóa, 27 công trình giáo dục - y tế, 4 công trình nhà ở dân cư, 2 công trình điện.

9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới Cần Giờ đã đạt – huyện nghèo của thành phố Hồ Chí Minh đã về đích với sự quyết tâm không chủ quan, ngủ quên trong chiến thắng. Giai đoạn 2020 - 2025, huyện Cần Giờ đề ra 5 mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, đến năm 2025 có 6/6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 97 triệu đồng/người/năm…

Tương lai Cần Giờ sẽ là thành phố nghỉ dưỡng, du lịch, sinh thái.

Ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện đã nỗ lực tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chủ động ban hành các kế hoạch tháo gỡ khó khăn trên từng ngành, lĩnh vực, đặc biệt triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Ngoài ra, huyện kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, tháo gỡ những khó khăn trong đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng dự án Khu Nông nghiệp công nghệ cao ngành thủy sản, dự án Trung tâm Thủy sản thành phố tại huyện; Ban hành Quy chế quản lý xây dựng lồng bè, nhà bè nuôi trồng thủy sản kết hợp phục vụ du lịch trên địa bàn…

Những ngày tháng 4 lịch sử này Cần Giờ đã xác định phát triển theo hướng nông nghiệp, dịch vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố cụ thể như: rà soát, điều chỉnh quy hoạch Cần Giờ. Cần Giờ làm quy hoạch tốt sẽ phục vụ cho công tác quản lý tốt. Trong tương lai Cần Giờ sẽ là thành phố nghỉ dưỡng, du lịch, sinh thái. Việc xây dựng nông thôn mới ở Cần Giờ thời gian tới cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, để phù hợp tiềm năng và giải quyết chuyển dịch lao động một cách có hiệu quả nhất…

Tiềm năng Cần Giờ rất lớn bên cạnh khó khăn cần được thành phố tháo gỡ kịp thời, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để Cần Giờ tiếp tục phát huy tuyền thống anh hùng cách mạng, nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới trong thời gian tới./.

 

Số lượng lượt xem: 2846
Tin mới hơn
Tin đã đưa